ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL

Cách đăng ký các gói cước

Nhấn nút “Đăng ký qua SMS” hoặc soạn:

Tên gói cách 395994994 gửi 9123

Ví dụ khách hàng muốn đăng ký gói cước SD135 soạn: SD135 395994994 gửi 9123

Trong đó 395994994 là mã kích hoạt gói của Kênh Phân Phối khi đăng ký qua tổng đài tin nhắn 9123

Gói 4G VIETTEL HOT

V90B

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 20 phút gọi ngoại mạng

90.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V120B

45Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng

120.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V150B

60Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 80 phút gọi ngoại mạng

150.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V160B

120Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 100 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

160.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V180B

180Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 100 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

180.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V200B

240Gb (8Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 100 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

200.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

SD70

30Gb (1Gb/ ngày)

70.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

SD90

45Gb (1.5Gb/ ngày)

90.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

SD120

60Gb (2Gb/ ngày)

120.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

SD135

150Gb (5Gb/ ngày)

Miễn phí xem TV360

135.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

SD150

90Gb (3Gb/ ngày)

150.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

TV120K

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

120.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

ST120K

60Gb (2Gb/ ngày) + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí xem TV360

120.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

ST150K

90Gb (3Gb/ ngày) + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí xem TV360

150.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V90C

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 20 phút gọi ngoại mạng

90.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V200C

120Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 100 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí xem TV360

200.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30N

150Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 150 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí nhắn tin SMS nội mạng + Miễn phí xem TV360

300.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MXH100

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí Xem TV360

100.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MXH120

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng

120.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MXH150

45Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng

150.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Gói cước Viettel gọi thoại

MP70X

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 100 phút)

70.000đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MP90X

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 100 phút)

90.000đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MP120X

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 1000 phút)

120.000đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MP70S

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 500 phút) + 30 phút gọi ngoại mạng

70.000đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MP90S

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 600 phút) + 40 phút gọi ngoại mạng

90.000đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MP120S

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 700 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng

120.000đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Gói cước Viettel ưu đãi mạng xã hội

MXH100

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí Xem TV360

100.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MXH120

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng

120.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MXH150

45Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng

150.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Gói cước Viettel 3 tháng

3SD90

135Gb (1.5Gb/ ngày)

270.000đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3SD120

180Gb (2Gb/ ngày)

Miễn phí xem TV360

360.000đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3SD135

450Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

405.000đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3SD150

270Gb (3Gb/ ngày)

450.000đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3V90B

90Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 90 phút gọi ngoại mạng

270.000đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3V120B

135Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 150 phút gọi ngoại mạng

360.000đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3V150B

180Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 240 phút gọi ngoại mạng

450.000đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3MXH100

90Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí xem TV360

300.000đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3MXH120

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 180 phút gọi ngoại mạng

360.000đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3MXH150

135Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 150 phút gọi ngoại mạng

450.000đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Gói cước Viettel 6 tháng

6SD70

180Gb (1Gb/ ngày)

420.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6SD90

270Gb (1.5Gb/ ngày)

540.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6SD120

360Gb (2Gb/ ngày)

720.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6SD135

900Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

810.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6SD150

540Gb (3Gb/ ngày)

900.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V90B

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 180 phút gọi ngoại mạng

540.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V120B

270Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 300 phút gọi ngoại mạng

720.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V150B

360Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 480 phút gọi ngoại mạng

900.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V160B

720Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

960.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V180B

1080Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

1080.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V200B

1440Gb (8Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

1200.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V90C

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 120 phút gọi ngoại mạng

540.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V200C

720Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí xem TV360

1200.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6MXH100

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí xem TV360

600.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6MXH120

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 180 phút gọi ngoại mạng

720.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6MXH150

270Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 300 phút gọi ngoại mạng

900.000đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Gói cước Viettel 1 năm

12SD70

360Gb (1Gb/ ngày)

840.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12SD90

540Gb (1.5Gb/ ngày)

1080.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12SD120

720Gb (2Gb/ ngày)

1440.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12SD135

1800Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phi xem TV360

1620.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12SD150

1080Gb (3Gb/ ngày)

1800.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V90B

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 360 phút gọi ngoại mạng

1080.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V120B

540Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V150B

720Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 960 phút gọi ngoại mạng

1800.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V160B

1440Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 1200 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

1920.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V180B

2160Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 1200 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

2160.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V200B

2880Gb (8Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 1200 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

2400.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V90C

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 240 phút gọi ngoại mạng

1080.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V200C

1440Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc + 1200 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí xem TV360

2400.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12MXH100

360GB (1GB/ ngày) + Miễn phí Facebook, Youtube, TikTok, Messenger + Miễn phí xem TV360 Basic

1200.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12MXH120

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 360 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12MXH150

540Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng

1800.000đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS